Oefentherapie Almere

Dit is de site van de oefentherapeuten van Almere

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle praktijken in Almere die aangesloten zijn. Voor meer informatie kunt u klikken op de desgewenste praktijk. Daarnaast kunt u informatie vinden over vergoedingen van de therapie en wat oefentherapie Mensendieck/ Cesar is. Alle oefentherapeuten op deze site zijn aangesloten bij de beroepsvereniging de VvOCM en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.

U kunt zonder verwijzing van huisarts of specialist naar de oefentherapeut Cesar/ Mensendieck

Wat is oefentherapie?

Iemand die zijn lichaam niet goed gebruikt of belast, al dan niet ten gevolge van een aandoening, loopt een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie kan dan mogelijk uitkomst bieden.Oefentherapie Cesar/Mensendieck zijn paramedische behandelmethodes, gespecialiseerd in houding en beweging. Oefentherapeuten richten zich op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten.Daarbij staat de cliƫnt en diens eigen mogelijkheden centraal.

Vergoedingen

Tarieven  

Vanaf 1 januari 2009 zijn de tarieven van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck vrijgegeven. Dit houdt in dat elke praktijk overeenkomstig de contracten met de zorgverzekeraars zal declareren. Het tarief kan daardoor per zorgverzekeraar verschillen. Voor niet-verzekerden (behandelingen die buiten de vergoeding van de zorgverzekering vallen) is elke praktijk gerechtigd zelf het tarief te bepalen. Het tarief staat per verrichting vermeld op de tarievenlijst in de praktijk.

Basisverzekering

De basisverzekering van de nieuwe zorgverzekering vergoedt voor oefentherapie het volgende:
- voor kinderen t/m 17 jaar 2 x 9, dus in totaal 18 behandelingen.
- voor mensen met een chronische aandoening alle behandelingen vanaf de 20e behandeling.

De eerste 20 behandelingen kunnen door de aanvullende verzekering worden vergoed. Anders zijn deze voor eigen rekening.

Aanvullende verzekeringen

Uit de aanvullende verzekering worden behandelingen vergoed. 
Voor kinderen t/m 17 jaar vanaf de 19e behandeling.
- Voor mensen met een chronische aandoening vanaf de 20e behandeling.
- De behandelingen van niet-chronische aandoeningen/klachten van volwassenen.

De mate waarin behandelingen vergoed worden, wordt bepaald door een aantal factoren:
- het soort aanvullend pakket: de hoeveelheid behandelingen die vergoed worden is verschillend per pakket en per zorgverzekeraar. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.
- het eigen risico.
- de polisvorm natura- of restitutie.

U kunt zonder verwijzing van huisarts of specialist naar de oefentherapeut Cesar/ Mensendieck

De Aangesloten Praktijken:

Copyright text 2018 Oefentherapie Almere.
Aan op deze website gedane uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend.